www.hoofdrekenen.oefeningen.eu
HOME


Deze website gaat over hoofdrekenen oefenen tot 100 en behandelt de 4 hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
De leerstof is niet gebonden aan een bepaalde rekenmethode en kan duszowel in klas als thuis gebruikt worden.

Deze site laat de leerling toe een groeiende graad van automatisering voor het op te bouwen, afhankelijk van zijn/haar niveau.

Om het invullen van de oefeningen makkelijker te maken, kan je de ENTER-Toets gebruiken om naar de volgende opdracht te gaan. Deze rekensite werkt ook onder Mozilla Firefox.

Werkbladen kunnen handig zijn om het hoofdrekenen te oefenen, maar online oefeningen zijn efficienter. Het antwoord wordt onmiddellijk nagezien.

Deze rekensite is vooral bruikbaar voor groep 4 en groep 5. De leerstof richt zich op sommen tot 20 en bewerkingen tot 100.

Voor adaptief rekenen kan u terecht op Adaptief Hoofdrekenen.

Bij hoofdrekenen moet je de oplossing vaak in stappen berekenen. Het kan handig zijn om de uitkomst van zo'n stap uit te spreken. Door tussenstappen uit te spreken blijven ze beter hangen in je korte termijn geheugen.

Leerlingen met rekenproblemen kunnen met deze sommen extra oefenen voor optellen, aftrekken vermenigvuldigen en delen.

Dagelijks oefenen is van belang om vooruitgang te boeken. Een online website kan hierbij helpen, omdat dit het rekenen leuker maakt. Ook de systematische opbouw door de splitsing sommen tot 20 en sommen tot 100 is handig.

Rekenen met kommagetallen en breuken behoren niet tot de opzet van deze website.

hoofdrekenen