www.hoofdrekenen.oefeningen.eu


OPTELLEN TOT 100
TYPE 54 + 30

50 + 30 54 + 30 54 + 6 59 + 6
50 + 3 54 + 35 54 + 36 59 + 36
54 + 3 GEMENGD 1 GEMENGD 2

Hoofdrekenen met brug blijft natuurlijk veel moeilijker dan hoofdrekenen zonder brug. Als kinderen blijvend problemen ondervinden met hoofdrekenen met brug kan het aangewezen zijn om hier even mee te wachten en verder te gaan met hoofdrekenen zonder brug zodat ze gemotiveerd blijven. Als hoofdrekenen tot 100 zonder brug, maar nog hoofdrekenen tot 20 met burg. Waarom ook niet?

hoofdrekenen