www.hoofdrekenen.oefeningen.eu


OPTELLEN TOT 100
GEMENGD 1

50 + 30 54 + 30 54 + 6 59 + 6
50 + 3 54 + 35 54 + 36 59 + 36
54 + 3 GEMENGD 1 GEMENGD 2

Hoofdrekenen oefenen kan ook een sociale dimensie krijgen door samen te werken met een hogere klas. Leerlingen in de rol van meester of juf werkt heel motiverend. Oefeningen hoofdrekenen onder de vorm van partneroefeningen. Ook groepswerk en projectwerk behoort tot de mogelijkheid voor oefenen hoofdrekenen.

hoofdrekenen