www.hoofdrekenen.oefeningen.eu


OPTELLEN TOT 100
TYPE 54 + 6

50 + 30 54 + 30 54 + 6 59 + 6
50 + 3 54 + 35 54 + 36 59 + 36
54 + 3 GEMENGD 1 GEMENGD 2

Hoofdrekenen oefenen gebeurt op deze website in rijtes van 10 sommen. De leerling krijgt pas feedback na 10 oefeningen. Zo kan er rustig en geconcetreerd gewerkt worden. Er is niet na elke oefening de spanning van ben ik juist of fout. Oefenen hoofdrekenen gebeurt best in een ontspannen sfeer. De gedetailleerd opslitsing van de oefeningen hoofdrekenen laat toe om op het niveau van elke leerlingen te werken. Rekenen is zo uitdagend, maar niet frustrerend.

hoofdrekenen